faculteit Industrieel Ontwerpen

TU DELFT


De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft is gespecialiseerd in integrale productontwikkeling. Het is haar missie om bij te dragen tot de kennis, vaardigheden en methoden op dit vakgebied. 
Aan de faculteit begeleidde en begeleid ik ontwerpstudenten in diverse Bachelor en Mastervakken, waaronder:
-    Exploring Interactions

-    Interaction and Electronics
-    Handheld electronic products
-    Introduction Industrial Design
-    Concept Design

-    Detailing and Materialization


Visualisatie van 'journeys'

Bij de ontwikkeling van online onderwijs zijn zowel studenten, docenten als ontwikkelaars betrokken. De stappen die zij doorlopen in het ontwikkelen en volgen van online onderwijs zijn gevisualiseerd in verschillende journeys.
Deze tekening (250 cm breed) wordt gebruikt om deze processen beter te kunnen overzien en bediscussiëren.


Visualisatie van DE koolstofcyclus

Een handgetekende video van de koolstofcyclus voor MOOCs in opdracht van de Faculteit Civiele Technieken en Geowetenschappen.


design proces tekening

Visualisatie van een ontwerpproces

In één lange tekening zijn de verschillende fasen van een ontwerpproces chronologisch in beeld gebracht. Afzonderlijke onderdelen en hun onderlinge relaties zijn zo goed te overzien en te bediscussiëren.


design_process_drawing

HAAGSE HOGESCHOOL

De opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Haagse Hogeschool richt zich op het gebruiksvoorwerp, de techniek, de mens en de markt. Voor deze opleiding coördineerde ik enkele vakken en begeleidde ontwerpstudenten, waaronder:

- Interactieve elektronische producten 
- Grafiek
- Afstudeerprojecten